Pædagogik

Værdigrundlag

Kærnehuset ønsker at være et familielignende opholdssted. Dette betyder, at vi blandt andet sætter omsorg og relationen højt med få faste voksne omsorgspersoner. Der er fokus på det enkelte barns inddragelse, trivsel og udvikling understøttet af en høj faglighed. Kærnehuset tilstræber at stedet opleves som et hjem og ikke som en institution.

Det prioriteres højt at der er få gennemgående omsorgspersoner på stedet for at sikre den gode relation, hvilket bl.a. tilgodeses ved at leder og lederstedfortræder bor på Kærnehuset. Børnene skal lære gode livsvaner i et udviklingsstøttende samspil og omgivelserne skal være autentiske, positive og hyggelige med husdyr, køkkenhave, skov og vand.

Faglige tilgange

Anerkendende, ressourcefokuseret samt relationspædagogisk. Disse tilgange passer til Kærnehuset målgruppe og værdigrundlag.

Metoder

Kognitiv, Ressourcefokuserende og Anerkendende Pædagogik (KRAP)

KRAP’s metoder og værktøjer passer godt til Kærnehusets værdigrundlag og målgruppe. Det er en god fællespædagogisk strategi for personalet og KRAP passer til vores målgruppe med komplekse udfordringer.

Mentaliseringsbaseret pædagogik (MBP)

Den mentaliseringsbaserede tilgang har et positivt syn på børn og unges muligheder for at udvikle sig (også traumatiserede børn og unge eller børn og unge med psykiske lidelser). Effekten af tilgangen er langsigtet for det enkelte barn.

Relationer, Anerkendelse, Ressourcefokus, Refleksion, Teori (RARRT)

RARRT omdanner relationspsykologien til forandringer i professionel praksis. RARRT er en god metode til at arbejde med målgruppen, der oftest er udfordret på det relationelle.
Brugen af RARRT inkluderer ICDP’s 8 samspilstemaer, der bruges i dagligdagen i Kærnehuset.

Skriv til os

Reload Image