Kurser og efteruddannelse

Her nogle af de interne kurser og temadage, som Kærnehuset har afholdt inden for de sidste par år.

  • Psykolog Søren Lund og Lisbeth Rasmussen Psykolog Centeret Viborg KRAP kursus 2015-2016
  • Specialist og supervisor i børnepsykologi klinisk psykologi, psykolog Finn Godrim institut for Relationspsykologi, kursus i RARRT og ICDP 2016
  • Psykolog Maja Nørgård Jacobsen, Mentaliseringsbaseret pædagogik 2016
  • Leder for udvikling og kvalitet, pædagog Henrik Toftgaard, RUN 2016
  • Neuropsykolog Aase Tromborg 2010-2015
  • Psykolog John Zeuthen 2013-2014

Eksterne kurser

Kærnehusets medarbejder deltager også på eksterne kurser. De bringer deres viden tilbage til personalegruppen, hvor der vidensdeles på fælles personalemøder og i hverdagen.

Eksempelvis

  • Lederuddannelse ved psykolog Lene Metner, Psykolog Centeret Viborg KLAR 2016
  • Ny lov om voksenansvar, Socialtilsyn Midt, 2016
  • Faglig ledelse og styring VIA, 2016
  • Tranferens og best practice inden for børne- og ungeområdet, seminar, 2015

Skriv til os