Målgruppe og tilbud

Kærnehuset er godkendt som:

  • almindeligt socialpædagogisk opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
  • midlertidigt botilbud til voksne § 107 (kun åben for unge fra Kærnehuset)

Kærnehuset arbejder primært med langvarig behandlingsindsats, da det harmonerer bedst med et familielignende opholdssted uden mange skift i børne- og ungegruppen. Kærnehuset arbejder også meget med søskendeanbringelser og har fokus på forældre- og netværkssamarbejde herunder støttet samvær.

Kærnehusets målgruppe er også specificeret i fondens formål

Fondens formål er at drive socialpædagogisk virksomhed for unge i alderen 0-18 år, med psykiske og sociale problemer. – Omsorgssvigt – Traumer – Udviklingshæmmede – Autismespektrum – Tourette – ADD og ADHD – Tilknytningsforstyrrelse – Angst Formålet søges blandt andet opnået gennem drift af et opholdssted i henhold til servicelovens bestemmelser herom. Formålet kan også søges opnået gennem oprettelse af tilbud for de pågældende personer over 18 år.

Se ledige pladser og yderligere om normering mv. på Tilbudsportalen. Se link på forsiden

Skriv til os