Personale

Kærnehuset ønsker at være et familielignende opholdssted. Dette betyder, at vi blandt andet sætter omsorg og relationen højt med få faste voksne omsorgspersoner.

Normering
Vores normering ved fuld belægning med 9 børn og unge er:

  • 1 daglig leder (indgår i det pædagogiske arbejde)
  • 1 lederstedfortræder (indgår i det pædagogiske arbejde)
  • 4 pædagoger
  • 1,5 pædagogmedhjælper
  • 0,5 pedel (+ 0,5 pedel i pædagogmedhjælper)
  • 1 kontor
  • I normeringen indgår at leder og stedfortræder begge bor på stedet

 

Social ansvarlighed
Kærnehuset har ansatte i fleksjob og andre ordninger for at understøtte et arbejdsmarked, hvor der er plads til alle. 

Job
Kærnehuset modtager gerne uopfordrede ansøgninger på job@kaernehuset.dk. Uopfordrede ansøgninger besvares ikke. Uopfordrede ansøgninger må ikke indeholde personfølsomme oplysninger og de gemmes i maksimum 6 måneder.

 

 

 

Skriv gerne til os

Se vores persondatapolitik her.