Bestyrelsen

Kærnehuset drives som selvejende institution i fondsregi med en bestyrelse. Bestyrelsen er bredt sammensat, så den dækker forskellige behov i driften af Kærnehuset.

Den aktuelle bestyrelse er:

Vagn Fredslund Hansen
Formand for bestyrelsen
Vagn har 15 års erfaring med ledelse, økonomi og administration fra Randers Kommunale Værker og den erhvervsdrivende fond Energi Randers. Vagn har tidligere været plejefamilie for 4 børn, så han har også pædagogisk erfaring.
Vagn var med ved fondens stiftelse i 2014.

Else Balle
Bestyrelsesmedlem og daglig leder i Kærnehuset
Else har 20 års erfaring som institutionsleder i Karup Børnehave og har siden 1992 været leder af det private opholdssted Kærnehuset og er fortsat som leder ved overgang til fond i 2014. Else har lederkursus fra den kommunale højskole i Grenå og KLAR ledelsesuddannelse.
Else var med ved fondens stiftelse i 2014.

Morten Randløv
Bestyrelsesmedlem
Morten har 15 års erfaring som leder indenfor den offentlige sektor på det sociale område. Før det har han arbejdet som pædagog på flere døgntilbud. Han er uddannet pædagog oprindeligt, og har specialiseret sig indenfor ledelse, organisations udvikling og coaching. Ud over at bestride bestyrelsesposten i Fonden Kærnehuset, er Morten også formand for bestyrelsen i Fonden Skovhaven i Svendborg. Til dagligt arbejder Morten som Centerchef i Aarhus kommune i Ungecentret Skanderborgvej, der arbejder med udsatte unge i alderen 15 til 29 år.
Morten tiltrådte bestyrelsen 1. februar 2022.

Jakob Grøne
Bestyrelsesmedlem, medarbejderrepræsentant
Uddannelse via moduler fra uddannelserne Datamatiker og Datanom, voksenpædagogisk grundkursus, IBM-kurser. 22 år i it-branchen fra såvel det kommunale, private og egen virksomhed. Mangeårig underviser i musik og IT.
Jakob tiltrådte bestyrelsen 1. februar 2022.

Skriv gerne til os

Se vores persondatapolitik her.