Bestyrelsen

Kærnehuset drives som selvejende institution i fondsregi med en bestyrelse. Bestyrelsen er bredt sammensat, så den dækker forskellige behov i driften af Kærnehuset.

Den aktuelle bestyrelse er:

Vagn Fredslund Hansen
Formand for bestyrelsen
Vagn har 15 års erfaring med ledelse, økonomi og administration fra Randers Kommunale Værker og den erhvervsdrivende fond Energi Randers. Vagn har tidligere været plejefamilie for 4 børn, så han har også pædagogisk erfaring.
Vagn var med ved fondens stiftelse i 2014.

Else Balle
Bestyrelsesmedlem og daglig leder i Kærnehuset
Else har 20 års erfaring som institutionsleder i Karup Børnehave og har siden 1992 været leder af det private opholdssted Kærnehuset og er fortsat som leder ved overgang til fond i 2014. Else har lederkursus fra den kommunale højskole i Grenå og KLAR ledelsesuddannelse.
Else var med ved fondens stiftelse i 2014.

Heike Cordt
Bestyrelsesmedlem
Heike er uddannet ergoterapeut, og har 10 års erfaring i træning og behandling af unge i døgntilbud med lidelser indenfor autismespektrumforstyrrelser. Hun kommer med 10 års ledelses-erfaring som leder af et distriktspsykiatrisk dagbehandlingstilbud. Samt 13 års erfaring fra et kommunalt døgndækket psykiatrisk rehabiliterings tilbud til unge. Heike har undervejs efteruddannet sig som coach, taget en social diplomuddannelse og senest uddannelse i dyreassisterede interventioner.

Heike tiltrådte bestyrelsen 1. marts 2023. 

Jakob Grøne
Bestyrelsesmedlem, medarbejderrepræsentant
Uddannelse via moduler fra uddannelserne Datamatiker og Datanom, voksenpædagogisk grundkursus, IBM-kurser. 22 år i it-branchen fra såvel det kommunale, private og egen virksomhed. Mangeårig underviser i musik og IT.
Jakob tiltrådte bestyrelsen 1. februar 2022.

Skriv gerne til os

Se vores persondatapolitik her.