Bestyrelsen

Kærnehuset drives som selvejende institution i fondsregi med en bestyrelse. Bestyrelsen er bredt sammensat, så den dækker forskellige behov i driften af Kærnehuset.

Den aktuelle bestyrelse er:

Vagn Fredslund Hansen
Formand for bestyrelsen
Vagn har 15 års erfaring med ledelse, økonomi og administration fra Randers Kommunale Værker og den erhvervsdrivende fond Energi Randers. Vagn har tidligere været plejefamilie for 4 børn, så han har også pædagogisk erfaring.
Vagn var med ved fondens stiftelse i 2014.

Else Balle
Bestyrelsesmedlem og daglig leder i Kærnehuset
Else har 20 års erfaring som institutionsleder i Karup Børnehave og har siden 1992 været leder af det private opholdssted Kærnehuset og er fortsat som leder ved overgang til fond i 2014. Else har lederkursus fra den kommunale højskole i Grenå og KLAR ledelsesuddannelse.
Else var med ved fondens stiftelse i 2014.

Glenn Sloth Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
Glenn har flere års erfaring som projektkonsulent for Kolding Kommunes familierådgivning og har pædagogisk erfaring som lærer i folkeskolen og har været tilknyttet Kærnehuset i en årrække både pædagogisk og administrativt. Glenn har flere års erfaring med bestyrelsesarbejde i bl.a. Nyreforeningen. Glenn har bl.a. en uddannelse som AK MMD komm. med fokus på virksomhedskommunikation.

Glenn var med ved fondens stiftelse i 2014.

Stian Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
Stian er uddannet folkeskolelærer og cand.pæd.it. Han har flere års erfaring inden for pædagogik. Han har tidligere været Pædagogisk IT Konsulent i Viborg Kommune og har fra 1. januar 2017 arbejdet for KATA Fonden inden for skoleudvikling.
Stian tiltrådte bestyrelsen i 2016.

Skriv gerne til os

Se vores persondatapolitik her.