Om Kærne­huset

Den selvejende institution Fonden Kærnehuset er et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge med sociale og psykiske problemer. Fondens formål er:

at drive socialpædagogisk virksomhed for unge i alderen 0-18 år, med psykiske og sociale problemer.

Kærnehuset har 9 pladser for børn og unge under 18 år (§ 43, stk. 1, nr. 6 (før 1/1-24 benævnt som § 66, stk. 1, nr. 5)) heraf 1 fleksplads for unge, der har været i Kærnehuset (§107).

Kærnehusets historie
Kærnehuset har fra stiftelsen i 1992 og frem til udgangen af 2013 været drevet i privat regi. Fra 1. januar 2014 drives opholdsstedet som selvejende institution / fond med samme grundlag, lokaler, personale, gruppe og pladser og fortsat med Else Balle som leder.

Skriv gerne til os

Se vores persondatapolitik her.