Pæda­gogik

Kærnehuset ønsker at være et familielignende opholdssted. Dette betyder, at vi blandt andet sætter omsorg og relationen højt med få faste voksne omsorgspersoner. Der er fokus på det enkelte barns inddragelse, trivsel og udvikling understøttet af en høj faglighed. Kærnehuset tilstræber at stedet opleves som et hjem og ikke som en institution.

Det prioriteres højt at der er få gennemgående omsorgspersoner på stedet for at sikre den gode relation, hvilket bl.a. tilgodeses ved at leder og lederstedfortræder bor på Kærnehuset. Børnene skal lære gode livsvaner i et udviklingsstøttende samspil og omgivelserne skal være autentiske, positive og hyggelige med husdyr, køkkenhave, skov og vand.

Faglige tilgange
Anerkendende, ressourcefokuseret samt relationspædagogisk. Disse tilgange passer til Kærnehusets målgruppe og værdigrundlag.

Metoder

Kognitiv, Ressourcefokuserende og Anerkendende Pædagogik (KRAP)
KRAP’s metoder og værktøjer passer godt til Kærnehusets værdigrundlag og målgruppe. Det er en god fællespædagogisk strategi for personalet og KRAP passer til vores målgruppe med komplekse udfordringer.

Mentaliseringsbaseret pædagogik (MBP)
Den mentaliseringsbaserede tilgang har et positivt syn på børn og unges muligheder for at udvikle sig (også traumatiserede børn og unge eller børn og unge med psykiske lidelser). Effekten af tilgangen er langsigtet for det enkelte barn.

Miljøterapi (MT)
Miljøterapi er en faglig tilgang hvor der arbejdes relationelt med tilknytningsevnen. Et trygt psykisk og fysisk miljø med fællesskaber, nærvær, rammer, strukturer og rytmer fremmer god trivsel og udvikling.

Det psykiske fundament sikrer sund udvikling og det fysiske fundament understøtter denne udvikling.

Skriv gerne til os

Se vores persondatapolitik her.