Tilsyn

Kommunale sagsbehandlere

Det personrettede tilsyn ligger ved den anbringende kommune, der løbende afholder børnesamtaler og handleplansmøder.

 

Socialtilsynet

Kærnehuset er underlagt Lov om socialtilsyn og er som bosiddende i Region Midtjylland under Socialtilsyn Midt.

Kærnehuset blev godkendt af Socialtilsyn Midt med virkning fra 01.01.14 og der bliver efterfølgende ført årligt tilsyn med Kærnehuset på lige fod med andre sociale tilbud og plejefamilier. Godkendelse og tilsyn sker ud fra en samlet vurdering af tilbuddets kvalitet.

Konklusionen fra de enkelte tilsynsbesøg kan ses på Tilbudsportalen.

Se seneste tilsynsrapport fra 15. februar 2024.

Læs mere på Socialtilsyn Midt’s hjemmeside.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen udarbejder vejledninger baseret på gældende lovgivning. Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Seneste tilsynsrapport vedr. patientsikkerhed ligger offentllg tilgængelig på styrelsens hjemmeside – se Kærnehusets specifikke rapport på denne side.

Skriv gerne til os

Se vores persondatapolitik her.