Tilsyn

Kommunale sagsbehandlere

Det personrettede tilsyn ligger ved den anbringende kommune, der løbende afholder børnesamtaler og handleplansmøder.

 

Socialtilsynet

Kærnehuset er underlagt Lov om socialtilsyn og er som bosiddende i Region Midtjylland under Socialtilsyn Midt.

Kærnehuset blev godkendt af Socialtilsyn Midt med virkning fra 01.01.14 og der bliver efterfølgende ført årligt tilsyn med Kærnehuset på lige fod med andre sociale tilbud og plejefamilier. Godkendelse og tilsyn sker ud fra en samlet vurdering af tilbuddets kvalitet.

Konklusionen fra de enkelte tilsynsbesøg kan ses på Tilbudsportalen. Socialtilsyn Midt skriver bl.a. i deres konklusion 24.06.14:

Det er tilsynets vurdering, at Kærnehuset efter overgang fra enkeltmandsejet til fondseje, må forventes at kunne fastholde samme kvalitet som tidligere, herunder fortsat at efterleve Kærnehusets målsætning om at være et familielignende opholdssted. Dette sætter rammen for den pædagogiske indsats som tager udgangspunkt i familiestruktur, søskende lignende relationer og i organiseringen af medarbejdere, som sikrer at det pædagogiske ansvar og omsorgen for børnene hviler på få hænder.

Læs mere på Socialtilsyn Midt’s hjemmeside
Læs mere på Tilbudsportalen

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen udarbejder vejledninger baseret på gældende lovgivning.

Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside

Skriv gerne til os

Se vores persondatapolitik her.